برگزاری جلسه بررسی مشکلات آب شرب روستای زاویه حسن خان

1

در جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوی و بخشدار قیرورق، مسائل و مشکلات آب شرب روستای زاویه حسن خان این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

 بخشدار فیرورق در این جلسه با قدردانی از تلاش و زحمات مجموعه شرکت آب و فاضلاب اظهار داشت: خدمت رسانی به مردم وظیفه مسئولین است و مسئولین موظفند مشکلات آب شرب در حوزه شهری و روستایی را با بهره گیری ازهمه توان تامین نمایند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوی نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده در روستای زاویه حسن خان اظهار داشت: با وارد مدار شدن یک حلقه چاه کشاورزی و اتصال آن به مخزن این روستای مشکل آب شرب مشترکین مرتفع شده است.

یداله سلطانی با بیان اینکه با کمک خیرین آب چاه جدید الحفر را وارد مدار بهره برداری خواهد شد، افزود: نیرو رسانی چاه جدید در حال انجام است و پس از آن تجهیز چاه انجام خواهد شد.

وی با قدردانی از عوامل شرکت آب و فاضلاب در برقراری آب شهرها و روستاها گفت: مصرف آب در برخی روستاها بیش از دو برابر استاندارد است که مشکل کمبود آب روستاها با نظارت بر انشعابات غیر مجاز و رفع نواقصات درکوتاه مدت حل خواهد شد.

تصاویر