بهره‌برداری از پروژه آب رساني به روستاي قره آغل شهرستان چالدران

1

همزمان با ايام الله دهه مبارك فجر و با حضور فرماندار ، دادستان و اعضاي شوراي اداري شهرستان چالدران، بهره‌برداری ازطرح آبرساني به روستاي قره آغل این شهرستان آغاز شد.

پروژه بهره برداري از سامانه تامين و توزيع آب شرب در روستاي قره آغل با مشاركت بنياد علوي ، فرمانداري چالدران ، اهالي روستا و امور آب و فاضلاب چالدران در مجموع با هزينه كرد اعتبار 5 / 8 ميليار ريال اجرا شده كه با بهره برداری از آن،آب شرب سالم،بهداشتی و پایدار ۵۵ خانوار با ۱۵۰ نفر جمعیت تامین شد.

تصاویر