سرپرست امور آب و فاضلاب سلماس از نصب الکتروپمپ جدید مجتمع ۷ روستایی این شهرستان خبر داد

1

امید نژاد اسد اظهار داشت: در پی خرابی الکتروپمپ در این مجتمع و برای جلوگیری از افت فشار آب در روستاهای قابان تپه، اخیان، زیوه جیک، شورگل،آق بلاغ،زیندشت و آبگرم، الکتروپمپ مناسب طراحی و در چاه تامین کننده آب شرب این روستاها نصب شد.

روستاهای قاباق تپه، اخیان، زیوه جیک، شورگل، آق‌بلاغ، زیندشت و آبگرم بنا به اظهارات سرپرست امور آب و فاضلاب سلماس در پی خرابی الکتروپمپ مجتمع ۷ روستایی و بمنظور پیشگیری از افت فشار شبکه روستاهای مذکور، الکتروپمپ مناسب طراحی و نصب گردید.

تصاویر