با حکم علیرضا رضوی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی روح ا... میرزاجانی به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت منصوب شد.

انتصاب جدید سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری آب و فاضلاب آذربایجان غربی؛

با حکم علیرضا رضوی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی روح ا... میرزاجانی به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت منصوب شد.

1

طی حکمی از سوی علیرضا رضوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی روح ا... میرزاجانی به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت منصوب شد.

طی مراسم تودیع و معارفه ای که در سالن ویدئو کنفرانس شرکت با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد، روح ا... میرزاجانی با حکم علیرضا رضوی به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت منصوب شد.

در این حکم آمده است با عنایت به تعهد، شایستگی، سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ جنابعالی  به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری منصوب میگردید تا زیر نظر اینجانب انجام وظیفه نمائید، امید است با استفاده از تجربیات ارزشمند گذشته و بکارگیری و استفاده از توان پرسنل در اعتلای آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تحقق اهداف عالیه شرکت و سیاست های یکپارچه سازی موفق و موید باشید.

در این مراسم از زحمات بهرام باشوکی سرپرست قبلی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت تقدیر به عمل آمد.

تصاویر