برگزاری نشست رابطین روابط عمومی شرکت آب فاضلاب آذربایجان غربی

برگزاری نشست رابطین روابط عمومی شرکت آب فاضلاب آذربایجان غربی

1

در این نشست که در محل سالن آموزش شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی ترتیب یافته بود، مسائل مربوط به حوزه کاری روابط عمومی های امور آب و فاضلاب شهرستان ها و برنامه های پیش بینی شده برای برگزاری هفته صرفه جویی در مصرف آب مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در این نشست با تشریح نقش و جایگاه روابط عمومی در پیشبرد اهداف سازمانی، اظهار داشت: روابط عمومی بعنوان چشم و گوش سازمان، حافظ منافع مردم در داخل و مدافع سازمان در خارج از آن است.

وحید مینایی در ادامه با اشاره به آغاز هفته صرفه جویی در مصرف آب، از رابطین روابط عمومی های امور آب و فاضلاب شهرستان ها خواست؛ با اجرای دقیق و موثر برنامه های پیش بینی شده برای این هفته، اطلاع رسانی های لازم از طریق رسانه ها انجام و در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا و تشویق مردم برای رعایت بهداشت فردی و شستن مرتب دست ها، باعث افزایش چشمگیر مصرف آب شده است، افزود: هفته صرفه جویی در مصرف آب، فرصت مغتنمی است تا ضمن تشریح وضعیت و محدودیت منابع تامین و تولید آب شرب، راهکارهای لازم برای صرفه جویی در مصرف آب به هنگام شستن دست ها را به مردم یادآور شد. 

در ادامه این نشست، هریک از رابطین روابط عمومی های امور آب و فاضلاب شهرستان های آذربایجان غربی، مسائل و مشکلات حوزه فعالیت خود را مطرح و راهکارهای لازم برای رفع آنها تشریح شد. 

تصاویر