بازدید و راستی آزمایی برنامه ایمنی آب شرب شهر سردشت

1

مدیر سلامت و محیط کار دانشگاه علوم پزشکی به همراه مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از مراحل اجرای ایمنی آب و همچنین از تاسیسات تامین و تصفیه آب شهر سردشت بازدید کردند.

 مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان در این بازدید از اهتمام ویژه شرکت آب وفاضلاب به تضمین کیفیت آب شرب شهرها و روستاها خبر داد و گفت: تاکنون ۸ شهر و ۳روستا در استان آذربابجان غربی موفق به کسب گواهی‌نامه برنامه ایمنی آب شده‌اند.

سهراب طالبی، یکی از اقدامات اساسی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی را تضمین کیفیت آب شرب مطابق با توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی  عنوان کرد و اظهار داشت: برنامه ایمنی آب مبتنی بر مدیریت ریسک است و اجرای این برنامه کمک خواهد کرد تا تمام تهدیدات، ریسک‌ها و خطراتی که در مورد کیفیت و بهداشت آب متصور است شناسایی و از قبل اقدامات پیشگیرانه اجرا شود.

تصاویر