بازديد فرماندار ماكو از پروژه تصفيه خانه فاضلاب

01

فرماندار ماکو در بازدید از پروژه تصفیه خانه فاضلاب این شهر، روند اجرایی این پروژه را مورد بررسی قرار داد.

مدیر امورآب و فاضلاب شهرستان ماکو در این بازدید با ارائه گزارش از روند اجرای این پروژه، طرح پیشنهادی در خصوص نحوه تامين مالي و اعتبار لازم جهت اجراي مقدار باقيمانده و اتمام پروژه فاضلاب شهرستان ماكو را ارائه و بر تحقق آن تاکید کرد.
حسین جعفری نژاد با قدردانی از پی گیری های صورت گرفته از سوی مسئولین شهرستان برای اجرای این پروژه، خواستار تداوم پی گیری ها و تامین اعتبارات مورد نیار برای اتمام به موقع پروژه تصفیه خانه شهر ماکو شد.
فرماندار ماکو نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات انجام شده، پروژه جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهري را يكي از مهم ترين و اساسي ترين مطالبات مردم عنوان کرد و اظهار داشت: از مشكلات مهم ماكو نبود شبكه فاضلاب شهري است كه چالش هاي بهداشتي و زيست محيطي فراواني را بوجود آورده است.
علی محمدی ایروانلو افزود: اجرای این پروژه در اولويت پروژه هاي عمراني شهرستان ماكو قرارداشته و بر اين اساس تلاش خواهیم كرد فرايند اتمام اين پروژه كه مطالبه اصلي شهروندان است تسريع گردد.

 

تصاویر