آئین بهره‌برداری از 26 طرح آبرسانی به روستاهای استان آذربایجان غربی