مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی خبر داد:

برخورداری بیش از 116هزار مشترک استان از معافیت های طرح امید آب

01

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از برخورداری بیس از 116هزار مشترک استان از معافیت های طرح امید آب در 6 ماهه نخست سال جاری خبر داد.

لطیف خوش سیرت با بیان اینکه در طرح امیدآب، مشترکین با مصرف یک تا شش مترمکعب در ماه مشمول این طرح می شوند، اظهار داشت: در این مدت، تعداد 116 هزار و 734 مشترک با صرفه جویی ومدیریت مصرف آب، مشمول این طرح شده اند.
وی میزان مبلغ معافیت این تعداد مشترک آب از طرح امید آب را 9 میلیارد و 367 میلیون و295هزارو615 ریال اعلام کرد.

 

تصاویر