برگزاری مراسم قرعه کشی نظام پیشنهادات کارکنان شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

01

قرعه کشی نظام پیشنهادات کارکنان شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی برگزار شد.

در جلسه ای که به همین مناسبت و با حضور معاون منایع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی برگزار شد به قید قرعه پیشنهادت دهندگان طرح نظام پیشنهادات انتخاب و مقرر شد با اهدای هدایای نقدی از آنان تجلیل شود.
ارائه پیشنهادات به منظور زمینه‌سازی و استقرار مدیریت مشارکتی در شرکت و بهره‌گیری از استعدادها و توانایی‌های بالقوه کارکنان و ذینفعان در تحقق اهداف شرکت، مطابق با  بند 6 آیین نامه نظام پیشنهادها (ویرایش 6 ) صورت میپذیرد.

 

تصاویر