عمليات خط انتقال آب به روستاي گل بهي بوكان در حال اجراست

01

پس از ديدار مديرعامل شركت آب و فاضلاب آذربايجان غربي با امام جماعت و مردم روستاي گل بهي كه با حضور فرماندار شهرستان و مسئولين محلي انجام شد. مهندس خوش سيرت مدير عامل شركت دستور بررسي و اجراي خط انتقال از شهر بوكان به اين روستا را صادر كرد.

پس از ديدار مديرعامل شركت آب و فاضلاب آذربايجان غربي با امام جماعت و مردم روستاي گل بهي كه با حضور فرماندار شهرستان و مسئولين محلي انجام شد. مهندس خوش سيرت مدير عامل شركت دستور بررسي و اجراي خط انتقال از شهر بوكان به اين روستا را صادر كرد.
به گزارش روابط عمومي امور آب و فاضلاب بوكان، عمليات اجرايي خط انتقال آب به روستاي گل بهي آغاز شده و مسير خط انتقال مذكور توسط پيمانكار پروژه در حال حفاري مي‌باشد.
با اتمام اين پروژه كه با طول 2300 متر در حال اجراست، روستاي گل بهي از آبش شرب سالم و بهداشتي برخوردار خواهد شد.

 

تصاویر