برگزاري جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت آب و فاضلاب شهرستان خوي

01

جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت آب و فاضلاب شهرستان خوي با حضور خوش سيرت مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان ، مديرعامل ، معاونين و مديران شركت آب و فاضلاب شهرستان خوي برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب شهرستان خوي، در اين مجمع كه به رياست  مهندس خوش سيرت، با حضور كليه اعضاي مجمع برگزار شد، پس از استماع گزارش فعاليت هيئت مديره در خصوص گزارش صورتهاي مالي سال 99 ، عملكرد سال 1400 بررسي شد.
در ابتداي اين جلسه سلطاني  رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت  آب و فاضلاب شهرستان خوي، با بيان صورتهاي مالي سال 99  گزارشي  از  فعاليت هاي سال 1400 شركت شامل راهبردهاي بخش آب و فاضلاب، درآمدها و هزينه هاي منابع و مصرف، اطلاعات بهره برداري تاسيسات آب و فاضلاب، مهندسي، توسعه و بهسازي تاسيسات، منابع انساني و بهبود بهره وري تحقيقات، انجام تكاليف و مديريت و اهم چالش هاي موجود  و راهكارها را ارائه كرد.
مدير عامل شركت آب و فاضلاب شهرستان خوي با تاكيد بر كاهش هزينه هاي غير ضرور خاطر نشان كرد: با توجه به محدوديت هاي در آمدي شركت ، مي بايست با برنامه ريزي و مديريت هزينه و انضباط مالي به اهداف شركت در سال آينده رسيد .
سلطاني  با تشريح سند چشم انداز شركت و راهبردهاي آن ، اهداف ، خط مشي ها و برنامه هاي آتي در رابطه با نيروي انساني، بازنشستگي، چگونگي پرداخت ها را بيان نمود  و در اين راستا بهره مندي از تسهيلات غيردولتي را جهت اجراي پروژه ها و استفاده از روشهاي نوين سرمايه گذاري را بسيار حائز اهميت دانست.
در پايان اين جلسه خوش سيرت مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان ، كه رياست مجمع عمومي را برعهده داشت از تلاش هاي صورت گرفته توسط مديريت و كاركنان شركت آب و فاضلاب شهرستان خوي در خصوص عملكرد مطلوب شركت و اعضاي هيئت مديره و دست اندر كاران، تشكر و قدرداني نمود و بر لزوم ارائه راهكارهاي لازم جهت بهبود عملكرد و خدمات مطلوب آبرساني به مردم فهيم شهرستان خوي تاكيد كرد.
 

 

تصاویر