جاری شدن آب درخیابان پروین اعتصامی ناشی از شستشوی خط انتقال آب است

01

روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه، جاری شدن آب در خیابان پروین اعتصامی را ناشی از شستشوی خط انتقال آب به مخزن توحید یک اعلام کرد.

این گزارش می افزاید: شستشوی خط انتقال آب به مخزن توحید یک به روش ایجاد تلاطم واقع در تقاطع صدمتری با خیابان آقایی و سعدی جمعا بطول چهار کیلومتر و 300 متر در برنامه کاری امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه قرار داشته که این عملیات با بکارگیری نیروها و کلیه امکانات  در حال انجام بوده و احتمال می رود عملیات شستشوی خط مزبور در روزهای آینده نیز تداوم داشته باشد.

تصاویر