دردیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با اعضای شورای اسلامی شهر مهاباد انجام شد؛

تاکید بر همکاری های شورای اسلامی شهر و شرکت آب و فاضلاب در اجرای طرح های آبرسانی

1

دردیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با اعضای شورای اسلامی شهر مهاباد، بر گسترش همکاری های شورای اسلامی شهر و شرکت آب و فاضلاب در اجرای طرح های آبرسانی تاکید شد.

در این دیدار، لطیف خوش سیرت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با ارائه گزارش از روند تامین آب شرب شهر مهاباد، گسترش همکاری های شورای اسلامی شهر با شرکت آب و فاضلاب در راستای تسریع در اجرای طرح های آبرسانی و اخذ تبصره های مربوطه را مورد تاکید قرار داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی همچنین در بازدید از پروژه های آبرسانی به پشت تپ، مخزن دوهزار مترمکعبی باغ فردوس و برج آبگیر شهر مهاباد بر تسریع در اتمام و بهره برداری از این طرح ها تاکید کرد.

تصاویر