بازدید قائم مقام شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از تاسیسات آبرسانی شهرک ارس پلدشت

1

قائم مقام شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دربازدید از تاسیسات آبرسانی شهرک ارس پلدشت، روند تولید و تامین آب شرب این شهرک را مورد بررسی قرار داد.

یوسف شمچی همچنین در بازدید از طرح ارتقای کیفی آب شرب مجتمع  روستایی شهرک ارس، بر رفع سریع مشکلات موجود تاکید کرد. 

تصاویر