برگزاری جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

01

در جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، صورت های مالی 1399 این شرکت مطرح و به نحو مطلوب مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه که به ریاست مسعود خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و با حضور لطیف خوش سیرت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، آیدین رحمانی نماینده سهام شهرداری ها، معاونین و مدیران ستادی شرکت برگزار شد، پس از بررسی صورت های مالی و گزارش حسابرس که برای سالیان متمادی بصورت مطلوب ارائه میشود، مورد تصویب قرار گرفت.

تصاویر