همرزمان با آغاز هفته دفاع مقدس صورت گرفت؛

کلنگ‌زنی آبرسانی به روستای ینگیجه و و شهرک دامداران

01

با حضور انور حبیب زاده نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، لطیف خوش سیرت مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، فرماندار شهرستان بوکان، عملیات آبرسانی به روستای ینگیجه و شهرک دامداران به دور از تشریفات مرسوم کلنگ زنی شد.

با حضور انور حبیب زاده نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، لطیف خوش سیرت مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، فرماندار شهرستان بوکان، عملیات آبرسانی به روستای ینگیجه و شهرک دامداران به دور از تشریفات مرسوم کلنگ زنی شد.

خوش سیرت در جریان کلنگ‌زنی این پروژه با اشاره به وضعیت کم آبی در سطح استان و وجود خشکسالی گسترده  از کاهش شدید دبی آب چاه مجتمع روستایی حصار خبر داد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان  گفت جهت تامین آب روستای ینگیجه که جزو این مجتمع می‌باشد و همچنین تحت پوش قرار دادن شهرک دامداران، شرکت آب و فاضلاب بصورت جهادی  نسبت به انتقال آب از شبکه شهری به این دو شهرک که جمعیتی بالغ بر 4000 نفر دارند اقدام می‌کند.

این پروژه به طول تقریبی پنج کیلومتر و به صورت ثقلی از مخزن پنج هزار مترمکعبی مسکن مهر اجرا می‌گردد.

 

تصاویر