با حضور قائم مقام شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی انجام شد؛

بررسی مسائل و مشکلات آب شرب شهر یولاگلدی

1

با حضور قائم مقام شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی مسائل و مشکلات آب شرب شهر یولاگلدی بررسی شد.

یوسف شمچی به همراه فرماندارشوط در بازدید از تاسیسات آبرسانی شهر یولاگلدی، با بررسی روند آبرسانی و مسائل و مشکلات موجود، راهکارهای لازم جهت رفع این مشکلات را ارائه کرد.
در این بازدیدها مقرر شد تا ضمن خرید تابلو برق با ولتاژ و قدرت بالا، الکتروپمپ چاه شماره یک نیز تعویض و تقویت شود.
با اتمام این عملیات، دبی این چاه از 10لیتر در ثانیه به 20 لیتر در ثانیه افزایش خواهد یافت.
در بازدید قائم مقام شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از چاه تامین کننده آب شرب روستای عزت آباد شهرستان شوط نیز مقرر گردید تا طی مراحل اداری، یک حلقه چاه جدید جهت تامین اب شرب این روستا حفاری شود.
در ادامه این بازدیدها، مشکلات آب شرب شهر مرگنلر نیز بررسی و مقرر شد با تعمیق چاه موجود و افزایش دبی آن، نسبت به تامین آب شرب این شهر اقدام شود.

تصاویر