سرپرست معاونت توسعه و بهره برداری آب شرکت آب و فاضلاب استان خبرداد:

151 طرح آبرسانی در شهرها و روستاهای آذربایجان غربی در دست اجرا است

01

سرپرست معاونت توسعه و بهره برداری آب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از دردست اجرا بودن 151 طرح آبرسانی در شهرها و روستاهای استان خبر داد.

مقداد اسکندرپور با بیان اینکه از این تعداد پروژه 65 پروژه در شهرها و مابقی در روستاها است، اظهار داشت: برای اجرای این پروژه ها بیش از پنج هزار و 720 میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است.
وی گفت: از این میزان اعتبار مصوب، تاکنون بیش از یک هزار و 288 میلیارد ریال تخصیص یافته است.
سرپرست معاونت توسعه و بهره برداری آب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با اعلام اینکه با اتمام و بهره بردرای از این پروژه ها، تامین آب شرب در استان بهبود خواهد یافت، اظهار کرد: با اتمام پروژه های آبرسانی به روستاها، 89هزارو570 خانوار روستایی با349هزارو 262 نفر جمعیت در 743 روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم، بهداشتی و پایدار برخوردار خواهند شد.

 

تصاویر