با حضور در سامانه سامد صورت گرفت؛

پاسخگویی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی به سوالات مردمی

1

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با حضور در سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت «سامد» به سوالات مطرح شده از سوی مردم پاسخ داد.

لطیف خوش سیرت در این ارتباط الکترونیکی، سوالات و مشکلات مطرح شده از سوی مردم را استماع و راهنمایی ها و دستورات لازم برای رفع این مشکلات را صادر کرد.

تصاویر