تصفيه قریب به 10 ميليون متر مكعب فاضلاب در سال 98

تصفيه قریب به 10 ميليون متر مكعب فاضلاب در سال 98

در راستاي سالم‌سازي، حفظ محيط زيست شهري و افزايش بهداشت عمومي جامعه قریب به 10 ميليون متر مكعب فاضلاب در سال 98 جمع‌آوري و تصفيه شد.

معاون بهره برداري و توسعه شركت آب و فاضلاب شهرستان خوي با اعلام این خبر گفت : نگهداري از تاسيسات مربوط به تامين و توزيع آب و دفع بهداشتي فاضلاب خانگي و انجام اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي به اين تاسيسات را از برنامه‌هاي شركت آب و فاضلاب خوي عنوان كرد.
ابراهيم اصغرنژاد با اشاره به اهميت و ضرورت اجراي طرح شبكه فاضلاب درشهر خوي و دفع بهداشتي فاضلاب‌هاي خانگي گفت: امروزه ايجاد شبكه فاضلاب يكي از ضروري‌ترين تاسيسات مورد نياز جوامع بشري براي رعايت بهداشت عمومي محسوب مي‌شود؛ بر اين اساس شركت آب و فاضلاب شهرستان خوي با نگاهي كلان و با صرف هزينه‌هاي سنگين و تحمل مشكلات اجرايي پروژه، اقدام به احداث شبكه و تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب مبتني بر استانداردهاي زيست‌محيطي جهان كرده و با تلاش مستمر در ارتقاي سطح بهداشت عمومي گامي‌هاي بلندي برداشته است.

تصاویر