بررسی راهکارهای لازم برای تامین آب شرب شهر بوکان در مواقع قطع برق

1

در جلسه ای با حضور فرماندار و نماینده مردم بوکان درمجلس شورای اسلامی، سرپرست شرکت اب و فاضلاب آذربایجان غربی ومعاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان، راهکارهای لازم برای تامین آب شرب مردم در مواقع قطع جریان برق مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مقرر گردید فیدر  J106 که تامین کننده برق ایستگاه های پمپاژ خط انتقال چاه فلمن هستند از برنامه قطعی خارج و پایدار گردد.

همچنین مقرر شد اعمال خاموشی در فیدرهای F3  و F4 که تامین کننده برق حصار و کهریزه سردار هستند، بصورت همزمان و در یک ساعت قطع گردند.

امور آب و فاضلاب نیز متعهد گردید نسبت به تهیه و نصب یک دستاه ژنراتور جهت تامین برق اضطراری مجتمع حصار اقدام نماید.

در این جلسه شرکت توزیع نیروی برق نیز متعهد شد اقدامات لازم برای رفع ضعف ولتاژ در مسیر ناچیت، کانی کوزله، رحیم خان و داشبند را به عمل آورد.

این گزارش می افزاید؛ سرپرست شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی درادامه سفر خود به شهرستان بوکان ازعملیات اجرایی خط انتقال آب بوکان و مسیر خط انتقال مدول دوم آبرسانی از مخزن یکشوه بازدید و راهنمایی ها و راهکارهای لازم برای تسریع در اجرای این طرح ها را ارائه نمود.

 پایان مهندس شمچی از کارگاه شرکت تبریز تیک پیمانکار خط انتقال بوکان و همچنین مسیر خط انتقال مدول دوم آبرسانی از مخزن یکشوه بازدید به عمل آوردند و تذکرات لازم در این خصوص را انجام دادند.

تصاویر