برگزاری جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی آذربایجان غربی

01

جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سابق آب و فاضلاب شهری و روستایی آذربایجان غربی برای سال مالی منتهی به اسفند سال 1398 و تصویب بودجه سال 1400 برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مسعود خشایی معاون برنامه ریزی و اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، آیدین رحمانی نماینده سهام شهرداری، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی به همراه معاونین مربوطه و مدیران مالی و حسابرسی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی برگزار شد، گزارش حسابرس صورت های مالی به نحو مطلوب ارائه و مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

تصاویر