تاکید بر اجرای خط دوم انتقال آب شهر ماکو

01

در بازديد فرماندار شهرستان ماکو از منابع تامين آب شرب اين شهر، بر ضرورت اجراي خط دوم انتقال آب از رودخانه زنگمار به تصفيه خانه آب ماكو تاكيد شد. علي محمدي ايروانلو در بازدید از منابع تامين آب و تاسيسات تصفيه خانه هاي شهرستان ماكو روند برداشت آب خام، توليد و توزيع آب در بین مشترکین را بررسی و بر ضرورت اجراي خط دوم انتقال آب از رودخانه زنگمار به تصفيه خانه آب تاکید کرد.

وی با قدردانی از تلاش های انجام گرفته توسط مدیریت امور آب و فاضلاب ماکو در راستای تامین آب شرب مورد نیاز مردم، آمادگي فرمانداری جهت همكاري در خصوص اجراي عمليات خط دوم انتقال آب از سد بارون از محل تصفيه خانه شماره یک به تصفيه خانه شماره دو و افزايش مخازن آب شهر ماكو و ديگر زمينه ها را اعلام كرد.
در اين بازديد، مدير امور آب و فاضلاب شهرستان ماكو نیز گزارشی درخصوص كميت و كيفيت آب تصفيه خانه ها و تصفيه آب شرب و همچنين شبكه آبرساني به شهرها و روستاهاي مجاور شهر ماكو و ميزان آمادگي اين امور براي مواقع بحراني را ارائه نمود.  
حسین جعفري نژاد، مهمترين دغدغه امور آب و فاضلاب ماكو و مردم اين شهر را پس از پروژه تصفيه خانه فاضلاب، افزايش منابع تامين آب شهرستان اعلام کرد و اظهار داشت: در حال حاضر و در شرايط كنوني شهرستان ماکو به سقف حداكثري از ظرفيتهاي موجود در استفاده از منابع تامين آب شرب رسيده است. وی گفت: شروع عمليات خط دوم انتقال آب از رودخانه زنگمار از محل تصفيه خانه آب شماره یک به تصفيه خانه آب شماره دو و همچنين افزايش ظرفيت مخازن آب شرب از ضرورت های شهرستان ماکو در راستای تامین آب شرب مشترکین است

 

تصاویر