با حضور در سامانه سامد انجام شد؛

پاسخگویی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی به سوالات مردمی

02

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با حضور در سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت «سامد»، به سوالات مردم و مشترکین پاسخ داد.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با حضور در سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت «سامد»، به سوالات مردم و مشترکین پاسخ داد.
علیرضا رضوی در این ارتباط تلفنی پس از استماع مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مردم در خصوص آب و فاضلاب، پاسخ های لازم در هر بخش را ارئه و دستورات مربوط به رفع برخی از مشکلات را نیز صادر کرد.

 

تصاویر