پیشرفت 92 درصدی عملیات اجرایی مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه

پیشرفت 92 درصدی عملیات اجرایی مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، از پیشرفت 92 درصدی عملیات اجرایی مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه خبر داد.

علیرضا رضوی با بیان اینکه تاکنون برای اجرای این طرح، بالغ بر 400 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، اظهار داشت: با تامین و هزینه 250 میلیارد ریال دیگر، بهره برداری از آن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

وی گفت: مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه با ظرفیت 60 هزار متر مکعب در شبانه روز و برای 300 هزار نفر جمعیت طراحی شده است.

وی با اعلام اینکه روش تصفیه فاضلاب در این تصفیه خانه با سیستم SBR است، افزود: با اتمام و بهره برداری از مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه، مجموع پساب قابل انتقال از محل این تصفیه خانه به دریاچه ارومیه به 51.1 میلیون متر مکعب در سال و مقدار پساب تجمیعی استان نیز به 111 میلیون مترمکعب در سال افزایش خواهد یافت.

تصاویر