مدیر امور آب و فاضلاب ارومیه خبر داد:

بهره برداری ازایستگاه پمپاژ فاضلاب منطقه امیریه در سال آینده

01

مدیر امور آب و فاضلاب ارومیه از افتتاح و بهره برداری ازایستگاه پمپاژ فاضلاب منطقه امیریه در سال آینده خبر داد.

صابر خسروزاده در جلسه بررسی مسایل و مشکلات منطقه مسکونی امیریه که با حضور سیدسلمان ذاکر از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: زمین مورد نیاز ایستگاه پمپاژ فاضلاب ساکنان این منطقه در کوی آزالیا خریداری و تحویل پیمانکارشده است.
وی با اعلام اینکه عملیات ساختمانی این ایستگاه توسط پیمانکار آغاز شده است، افزود: در صورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز، این طرح در سال 1400 آماده بهره برداری شده و واگذاری انشعاب به ساکنین منطقه آغاز خواهد شد.  
خسروزاده با بیان اینکه اجرای این طرح به دو هزار و 200 متر خط انتقال  و دو هزار و 100 متر شبکه جمع آوری فاضلاب نیاز دارد، اضافه کرد: در صورت بهره برداری از ایستگاه پمپاژ فاضلاب در این منطقه، بیش از 160 خانوار از خدمات آن بهره مند می شوند.
مدیرامور آب و فاضلاب ارومیه در ادامه با تاکید بر تسریع در روند پیگیری حل مشکل فاضلاب ساکنان این منطقه گفت: بدلیل عدم امکان انتقال ثقلی فاضلاب در منطقه ، ایستگاه پمپاژ در حال احداث است که با اتمام آن مشکل جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب منطقه امیریه برطرف خواهد شد.

 

تصاویر