اصلاح و نوسازی 5.5 كيلومتر از خطوط انتقال و شبكه هاي توزيع آب روستاهاي شهرستان اروميه

01

مدير آب و فاضلاب منطقه سه اروميه از اصلاح و نوسازی 5.5 كيلومتر از خطوط انتقال و شبكه هاي توزيع آب روستاهاي شهرستان اروميه از ابتدای سال جاری خبر داد.

سيدمهدي خراساني در جلسه بررسي مسايل و مشكلات بخش مركزي شهرستان اروميه كه با حضور بخشدار مركزي و مديران و روساي ادارت منابع آب، شبكه بهداشت، بنياد مسكن، برق، گاز، راهداري و حمل و نقل جاده اي و همچنين دبيران دهستان ها برگزارشد، افزود: اصلاح و نوسازي شبكه هاي آبرساني نقش تعيين كننده‌اي در كاهش هدر رفت آب داشته و بر همين اساس اصلاح شبكه هاي فرسوده بخش روستايي در دستور كار است.
وی افزود: در اين راستا از ابتداي سال جاري تاكنون 5.5 كيلومتر اصلاح و نوسازي در خطوط انتقال و شبكه هاي توزيع در روستاهاي شهرستان اروميه انجام گرفته است.
خراسانی از ترميم آسفالت و نوار حفاري در حوزه روستايي در قرارداد هاي جديد نگهداري خبر داد و گفت: از سال آينده مشكلات مربوط به ترميم نوار حفاري و آسفالت در اين بخش برطرف مي شود.
وی با اشاره به تقسيط حق انشعاب آب در منطقه بادكي اظهاركرد: در راستاي مساعدت به همشهريان، ميانگين مصرف دوران غيرمجاز از ماهيانه 30 مترمكعب به 15 مترمكعب تقليل يافته است.
مدير آب و فاضلاب منطقه سه شهرستان اروميه با بيان اينكه اصلاح و بازسازي شبكه توزيع در روستاي جهتلو در حال پيگيري است، ادامه داد: بدليل پر شدن ظرفيت و مبلغ قرارداد پيمانكار اين طرح اجرايي نشده كه در صدد هستيم از طريق منابع داخلي مشكل اعتباري پروژه را حل كنيم.
وي با اشاره به اينكه تامين آب روستاي ريحان آباد از طريق حفر يك حلقه چاه حل شده است، گفت: تلاش مي كنيم با انجام مطالعات فني از شبكه آب شرب شهري آب اين روستا را تقويت كنيم.
خراساني در ادامه اضافه كرد: اصلاح و بازسازي تاسيسات تامين آب شرب در روستاهاي دهستان بكشلوچاي در برنامه كاري شركت قرارد دارد اما متاسفانه بحث محدوديت و عدم وجود اعتبار كافي ایجاد مشكل می کند.
درخواست تقسيط حق انشعاب، درخواست مساعدت در آب بهاي مصرفي دوران غيرمجاز، اصلاح شبكه هاي فرسوده، تسريع در رفع اتفاقات، درخواست رسيدگي به افت فشار و كمبود آب در فصول گرم سال در برخي از روستاها، درخواست ارسال استعلام به دهياري از موارد مورد طرح از سوی دهیاران در اين نشست بود كه مقرر شد مسايل مطرح شده بررسي و زمينه رفع آنها فراهم شود.

 

تصاویر