قدردانی رئیس مرکز بهداشت شهرستان تکاب از مدیر امور آب و فاضلاب

01

رئیس مرکز بهداشت شهرستان تکاب با ارسال نامه ای از مدیر امور آب و فاضلاب این شهرستان قدردانی کرد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان تکاب با ارسال نامه ای از مدیر امور آب و فاضلاب این شهرستان قدردانی کرد.
در این نامه با اشاره به تلاشها و پیگیرهای مجدانه مدیریت امور آب و فاضلاب در خصوص رفع برخی مشکلات کیفی آب و ارائه آب شرب سالم وبهداشتی مطابق با استانداردهای ملی قدردانی شده است.

 

تصاویر