واگذاري 265 فقره انشعاب فاضلاب از محل حفره هاي خالي در شهر خوي

01

مدیرعامل شركت آب و فاضلاب شهرستان خوي گفت: از محل فروش انشعابات فاضلاب حفره هاي خالي در مناطق مختلف شهر، بيش از شش ميليارد ريال در هشت ماهه سال جاری، درآمد حاصل شده است.

یداله سلطانی افزود: پيمايش املاك مشتركين جهت بررسي وضعيت انشعابات آب و فاضلاب و بروز رساني اطلاعات مشتركين بطور مستمر در حال انجام است که از ابتداي  سال جاري  256 فقره انشعاب فاضلاب از اين محل به مشتركين واگذار شده است .
وی تصريح كرد: براي ارزيابي حفره هاي خالي فاضلاب مشتركين در هشت ماهه سالجاري  458 مورد مراجعه صورت گرفته  كه از اين تعداد 265 مورد به واگذاري انشعاب منجر شده و 176 مورد نيز در مرحله واگذاري قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی با بيان اينكه طبق قانون داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم يكديگر هستند،افزود: اکثر مراجعات برای پیمایش مشترکین در مناطقي بوده كه توسعه شبكه فاضلاب در آن اجرا شده است.

تصاویر