برگزاري مانور اطفاي حريق در تصفيه خانه آب شهر ايواوغلي خوی

01

مانور اطفاي حريق با رعايت كليه پروتكل¬ هاي بهداشتي و رعايت فاصله گذاري اجتماعي، در محوطه تصفيه ¬خانه آب شهر ايواوغلي و با حضور اعضاي كارگروه حفاظت فني و بهداشت كار و پرسنل اداره آب و فاضلاب شهر ايواوغلي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب شهرستان خوي ، در ابتداي این مانور جزوه هاي آموزشي بين همكاران توزيع و رابط ايمني شركت، هدف اصلي برگزاري مانورها را ايجاد آمادگي براي همكاران در شرايط اضطراري بروز  حريق و كاهش عواقب ناشي از آن اعلام و ¬¬توضيحات لازم جهت آشنايي با آئين¬ نامه پيشگيري و مبارزه با آتش -سوزي در كارگاه ¬ها را ارائه کرد.

در ادامه این مانور، اصول اطلاع رساني در وقوع حادثه شامل  تماس با شماره 125 و حفظ خونسردي  و آموزش های لازم در خصوص انواع كپسول¬ هاي اطفاي حريق و نحوه تشخيص آنها از روي رنگ¬بندي، نحوه استفاده كپسول¬ ها در هر نوع حريق و موقعیت قرارگیری برای خاموش کردن حریق، ارائه شد.

 

تصاویر