تصفيه روزانه بيش از 29 هزار متر مكعب فاضلاب در شهر خوي

01

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوي از تصفيه روزانه بيش از 29 هزار متر مكعب فاضلاب در تصفیه خانه این شهر خبر داد.

یداله سلطانی افزود: در راستاي سالم‌سازي، حفظ محيط زيست شهري و افزايش بهداشت عمومي جامعه، بيش از هشت ميليون متر مكعب فاضلاب در 9 ماهه سالجاري جمع‌آوري و تصفيه شده است.
وی، نگهداري از تاسيسات مربوط به دفع بهداشتي فاضلاب خانگي و انجام اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي به اين تاسيسات را از برنامه‌هاي شركت آب و فاضلاب خوي عنوان و با اشاره به اهميت و ضرورت اجراي طرح شبكه فاضلاب و دفع بهداشتي فاضلاب‌هاي خانگي گفت: امروزه ايجاد شبكه های فاضلاب يكي از ضروري‌ترين تاسيسات مورد نياز جوامع بشري براي رعايت بهداشت عمومي محسوب مي‌شود که بر اين اساس، شركت آب و فاضلاب خوي با نگاهي كلان و با صرف هزينه‌هاي سنگين و تحمل مشكلات اجرايي پروژه، اقدام به احداث شبكه و تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب مبتني بر استانداردهاي زيست‌محيطي جهان كرده و با تلاش مستمر در ارتقاي سطح بهداشت عمومي گامي‌هاي بلندي برداشته است.
سلطانی  با تشریح عملكرد شركت آب و فاضلاب خوی در زمينه تصفيه فاصلاب در 9 ماهه سالجاري اظهار داشت: در اين مدت، هشت ميليون و  148هزار و 459 متر مكعب فاضلاب توليد شده پس از جمع‌آوري وانتقال، در تصفيه‌خانه فاضلاب خوی، تصفيه شده است.
وي، ظرفيت تصفيه خانه فاضلاب خوی را 30 هزار متر مكعب در شبانه روز اعلام كرد و افزود: متوسط تصفيه روزانه فاضلاب در این تصفيه خانه 29 هزار و 523 متر مكعب در روز است.

 

تصاویر