قدردانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایحان غربی از مدیریت و پرسنل روابط عمومی

01

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی به لحاظ ایفای نقش مهم و بی بدیل در پیشبرد و اجرای پویش #هرهفته- الف- ب- ایران و اطلاع رسانی اقدامات دولت در استان، از مدیر و پرسنل دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت قدردانی کرد.

در لوح سپاس علیرضا رضوی آمده است: با توجه به نقش و اهمیت جایگاه خطیر روابط عمومی در دنیای ارتباطات، دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت، نقش مهم و بی بدیلی را در پیشبرد و اجرای پویش # هرهفته- الف- ب- ایران و اطلاع رسانی دولت محترم تدبیر و امید را برعهده دارند، بدینوسیله از زحمات بی شائبه و شبانه روزی و صادقانه در ارتقا و اعتلای به موقع عملکردها و نیز تعامل مناسب با مجموعه وزارت نیرو و آبفای کشور تقدیر و تشکر می نمایم

تصاویر