120 هزار نفر به جمعیت تحت پوشش خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در آذربایجان غربی افزوده شد

 خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در آذربایجان غربی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: با افتتاح دو باب تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای ارومیه و خوی طی سال گذشته، 120 هزار نفر به جمعیت تحت پوشش خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در آذربایجان غربی افزوده شد.

علیرضا رضوی با بیان اینکه این طرح ها شامل مدول اول تصفیه خانه فاضلاب گلمان ارومیه و مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب خوی است، اظهار داشت: مدول اول تصفیه خانه فاضلاب گلمان ارومیه با ظرفیت تصفیه شش هزار و 840 متر مکعب در شبانه‌روز، برای 45 هزار نفر طراحی و برای اجرای آن، 400 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: برای اتمام و بهره برداری از مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب خوی نیز با ظرفیت تصفیه 15 هزار متر مکعب فاضلاب در شبانه‌روز و طراحی برای 75 هزار نفر جمعیت، 180 میلیارد ریال هزینه صرف شده است.
وی گفت: در این طرح، 102 کیلومتر شبکه اصلی و فرعی نیز با صرف اعتباری بالغ بر 370 میلیارد ریال، اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، تکمیل مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه تا 92درصد پیشرفت فیزیکی و کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی سامانه های فاضلاب شهرهای چالدران و اشنویه را از دیگر اقدامات این شرکت در سال گذشته اعلام کرد.

تصاویر