175 هزار مشترک آب در آذربایجان غربی مشمول طرح امیدآب هستند

01

رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: با برآوردهای انجام شده، 175 هزار مشترک آب در استان مشمول طرح امیدآب هستند.

علیرضا رضوی در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی افزود: از این تعداد، 95 هزار مشترک در شهرها و مابقی در روستاهای استان قرار دارند.
وی با بیان اینکه طرح امیدآب از ابتدای دی ماه سال جاری اجرایی می شود، اظهار داشت: این طرح با هدف تشویق مردم به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف آب اجرا و در آن، مشترکینی که کمتر از شش متر مکعب در ماه مصرف آب شرب داشته باشند، از صددرصد معافیت پرداخت آب بها برخوردار خواهند شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود، یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی را اقدامی مهم در راستای بهره مندی هرچه بهتر مردم از خدمات آب و فاضلاب برشمرد و افزود: موضوع یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی از اواسط سال گذشته آغاز و در اوایل سال جاری نیز عملیاتی شد. 
وی با بیان اینکه با این اقدام و چارت ابلاغی، ساماندهی جدید در شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی نیز عملیاتی شده است، اظهار کرد: یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی باعث شده تا انجام خدمات بهره برداری به موقع به انجام رسیده و با استفاده از منابع آب شهرهای همجوار، تجمیع امکانات و سرمایه های انسانی، خدمات ارائه شده در بخش های آب و فاضلاب در کلیه شهرها و روستاهای استان، توسعه یافته و به سهولت در اختیار مردم قرار گیرد.
وی گفت: خدمات ارائه شده به مردم و مشترکین در حال گسترش بوده و نواقص احتمالی نیز به تدریج در حال رفع شدن است.
خاطر نشان می سازد؛ در حال حاضر 978 هزار مشترک آب و 412 هزار مشترک فاضلاب، از خدمات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی بهره مند هستند.

تصاویر