قدردانی معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از مدیر روابط عمومی آب و فاضلاب آذربایجان غربی

01

معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با ارسال لوح سپاس، از مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی بواسطه تلاش‌های چندین ساله در راستای ترویج و توسعه فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) تجلیل کرد.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با ارسال لوح سپاس، از مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی بواسطه تلاش‌های چندین ساله در راستای ترویج و توسعه فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) تجلیل کرد.
در لوح سپاس رضا گیاهی خطاب به وحید مینایی آمده است: با توجه به یکپارچگی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی، از تلاش‌ها و همت خالصانه چندین ساله حضرتعالی در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) در سمت مسئول سابق امور فرهنگی و دینی آن شرکت، کمال تشکر و قدردانی را دارم

 

تصاویر