ارتقای ضريب تاب آوري شبكه آب شرب روستاي باغچه جوق شهرستان ماكو

01

مدیر امور آب و فاضلاب ماکو از ارتقای ضريب تاب آوري شبكه آب شرب روستاي «باغچه جوق» این شهرستان خبر داد.

حسین جعفری نژاد افزود: با بهره برداري از مخزن جديد 200 مترمكعبي روستاي باغچه جوق كه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي احداث شده است، ضريب تاب آوري شبكه آب در این روستا ارتقا و تنش آبي در آن نیز مرتفع شد.
وی گفت: این روستا پیش از این داراي يك باب مخزن 500 مترمكعبي بود كه در ساعات روز جوابگوي مصرف آب مشتركين نبود و در مواقع شب نیز پس از پر شدن مخزن، باعث هدر رفت آب شرب مي شد.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ماکو با بیان اینکه مخزن جديد 200 مترمكعبي روستاي باغچه جوق در ارتفاعي بالاتر از مخزن 500 مترمكعبي قديمی احداث شده است، اظهار داشت: با همت كارشناسان بهره برداري شبكه آب و با استفاده از شيرفلكه 6 اينچ چدني و 50 متر لوله 160 ميلي متري پلي اتيلن و پس از انجام عمليات فني و همچنين عمليات جوشكاري و عمرانی،  ضمن وارد شدن مخزن جديد به مدار بهره برداري شبكه آب، مشكل افت فشار و هدر رفت آب این روستا نیز رفع شد.
جعفری نژاد همچنین از انجام تعميرات اساسي و احياي اتاقك كلرزني مخزن 100 مترمكعبي چشمه آب باغچه جوق نیز خبر داد.

تصاویر