دوچرخه سواری با شعار صرفه جویی در مصرف آب

01

دوچرخه سوار اهل شهرستان قره ضیاالدین پس از طی مسیر این شهرستان تا ماکو، پیام صرفه جویی در مصرف آب را به شهروندان شهرستان ماکو ابلاغ کرد.

رضا اکبری که از پرسنل بازنشسته امور آب فاضلاب شهرستان قره ضیاالدین است، برای ترویج فرهنگ صرفه جویی و استفاده بهینه از آب، به  اکثر شهرهای ایران رکاب زده است.
وی، به مدت 30 سال در امر آبرساني به مردم مشغول خدمت بوده و پس از بازنشستگي نیز در امر بهينه سازي مصرف آب، با انجام كارهاي فرهنگي، مردم را به صرفه جویي  و مصرف صحيح مصرف آب، اين نعمت بزرگ الهي دعوت مي كند.  

 

تصاویر