قدردانی فرماندار شهرستان خوی از فراهم شدن زیرساخت های لازم برای توسعه فاضلاب

01

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی، از فراهم شدن زیرساخت های لازم برای توسعه فاضلاب در شهر خوی قدردانی کرد.

حسین عباسی با بیان اینکه با فراهم شدن زیرساخت های لازم، نیاز شهر خوی به شبکه های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب تا 25 سال آینده تامین است، اظهار داشت: برای اجرای تصفیه خانه فاضلاب 150 میلیارد ریال هزینه شده و اعتبارات لازم برای تکمیل آن نیز اختصاص خواهد یافت.
وی با اشاره به مزایای طرح های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب، گفت: با اجراي شبكه هاي جمع آوري فاضلاب و هدايت آن به تصفيه خانه، ضمن ارتقای بهداشت و سلامتی مردم، از پساب خروجي نیز می توان در امر كشاورزي استفاده کرد كه اين امر مي تواند در صيانت از آبهاي زير زميني موثر باشد.

 

تصاویر