تاکید بر تسریع در دریافت، رسیدگی و بررسی صورت وضعیت پیمانکاران قرارداد حجمی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

01

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی بر تسریع در دریافت، رسیدگی و بررسی صورت وضعیت پیمانکاران قرارداد حجمی شرکت تاکید کرد


رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی بر تسریع در دریافت، رسیدگی و بررسی صورت وضعیت پیمانکاران قرارداد حجمی شرکت تاکید کرد. 

علیرضا رضوی با ابلاغ به معاونت های خود، از آنها خواست؛ در راستای انجام خدمات مطلوب به مشترکین و با توجه به اهمیت پرداخت به موقع صورت وضعیت پیمانکاران قرارداد حجمی، نسبت به دریافت، بررسی و ارسال به موقع صورت وضعیت های مربوط توجه ویژه ای داشته باشند. 
دراین ابلاغ، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این امر مهم، بر عهده معاونت های مربوطه گذاشته شده است.

 

 

تصاویر