با حضور در سامانه سامد صورت گرفت؛

پاسخگویی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی به سوالات مردمی

01

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با حضور در سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت «سامد»، پاسخگوی سوالات و مشکلات مردمی بود.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با حضور در سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت «سامد»، پاسخگوی سوالات و مشکلات مردمی بود.

علیرضا رضوی در این ارتباط تلفنی، ضمن استماع مسائل و مشکلات مردم در حوزه های مربوط به آب و فاضلاب، پاسخ های لازم را ارائه و در مواردی دستورات لازم برای رفع آنها را صادر کرد.

تصاویر