رفع مشکل قطعی آب شرب مساکن مهر طرزیلو ارومیه

01

با تلاش پرسنل فنی و اکیپ رفع اتفاقات امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه، مشکل قطعی آب شرب مشترکین مساکن مهر طرزیلو - راه میرآباد، رفع شد.

با تلاش پرسنل فنی و اکیپ رفع اتفاقات امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه، مشکل قطعی آب شرب مشترکین مساکن مهر طرزیلو - راه میرآباد، رفع شد.

قطعی آب شرب در این منطقه در اثر شکستگی لوله 200  آزبست ناشی از ریزش دیوار حایل در دست اجرا توسط شهرداری به وقوع پیوسته بود که با اقدامات انجام شده توسط پرسنل اتفاقات و تعمیرات، رفع و آب شرب بیش از 800 خانوار ساکن در این آپارتمان ها، مجددا وصل شد.

تصاویر