تشریح مزیت ها و بهبود های حاصل از یکپارچه‌سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی

01

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: با یکپارچه‌سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی و افزایش همکاری و هم افزایی بیش از پیش مدیران و پرسنل شرکت و تقویت بنیه مدیریتی و استفاده از ظرفیت ها و سرمایه های انسانی موجود، خدمات ارائه شده به مشترکین با کیفیت بیشتر به مردم انجام می شود.

علیرضا رضوی، کاهش هزینه‌های اداری و مدیریتی، یکپارچگی در مدیریت آب شرب مردم در شهرها و روستاها، حل و فصل مسائل مشترک و موضوعات بین آبفای شهری و روستایی، تسهیل در امر مدیریت و نظارت عالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو، ارتقا و تسهیل در خدمات رسانی و پاسخگویی به مشترکین، هم افزایی ظرفیت های فنی، اجتماعی و اقتصادی آبفای شهری و روستایی، کوچک سازی ساختار دولت و کاهش تعداد 29 شرکت دولتی وزارت نیرو را از جمله مزیت های یکپارچه‌سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی عنوان کرد.وی با بیان اینکه برای رسیدن به اهداف تعریف شده و ارائه خدمات به مشترکین، پست های مدیریتی و معاونین در شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی مشخص شده است، افزود: در این راستا تلاش شده است تا از ظرفیت های مدیریتی هر دو شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان برای نیل به اهداف و برنامه های تدوین شده شرکت، حداکثر بهره برداری بعمل آید.

تصاویر