سرمايه گذاري 160 ميليارد ريالي در شبكه هاي آب و فاضلاب شهرستان خوي

01

رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهرستان خوي، از اعتبار 160 ميليارد ريالي جهت اصلاح و توسعه شبكه هاي آب و فاضلاب در این شهرستان خبر داد.

یداله سلطانی با اعلام اینکه این میزان اعتبار برای سال جاری در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در بخش فاضلاب و توسعه شبكه هاي جمع آوري فاضلاب، 18 كيلومتر از اجراي شبكه در برنامه امسال گنجانده شده است كه از اين مقدار تا کنون، 13 كيلومتر اجرا شده است.
وي با اشاره به اهميت اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب در افزايش بهداشت عمومي و صيانت از آبهاي زير زميني، اعتبار مصوب براي این امر در سال جاری را 120 میلیارد ریال اعلام کرد.
مدير عامل شركت آب و فاضلاب خوی، اصلاح و توسعه شبكه آب شرب را از دیگر اقدامات در سال جاری عنوان و اظهار کرد: عملیات اصلاح و توسعه 19 كيلومتر از شبكه آبرساني در سالجاري با اعتبار 40 ميليارد ریال در دستور کار قرار دارد که از این میزان تاکنون 11 کیلومتر اجرا شده است.
سلطانی، توسعه شبکه آبرسانی در راستای توسعه شهرها و روستاها را امری مستمر و مداوم عنوان و بر اهتمام این شرکت بر اتمام پروژه های نیمه تمام آبرسانی روستایی تاکید کرد.

 

تصاویر