بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی از تصفیه خانه آب شهر ارومیه

5

در بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی از تصفیه خانه آب شماره دو ارومیه، روند تامین و تصفیه آب شرب این شهر بررسی شد.

در این بازدید، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با ارائه گزارش از قسمت های مختلف تصفیه خانه آب شماره دو ا