نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:

طرح یکپارچه‌سازی شرکت‌های آبفا شهری و روستایی طبق قانون برنامه ششم توسعه است/ انتفاع بیشتر روستاها با اجرای این طرح

1

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بی