رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ايلنا:

طرح يکپارچه‌سازي آبفاي شهري و روستايي سياستگذاري‌ها را روان‌تر مي‌کند/ حل مشکلات آبي روستائيان تسريع مي‌شود

1

رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي طرح يکپارچه‌سازي شرکت‌هاي آبفا شهري و روستايي را اقدامي مثبت از طرف وزارت نيرو دانست و گفت: سرعت پيشبرد امور مربوط به آب و فاضلاب روستايي، قابل مقايسه با گذشته نيست.

حميدرضا حاجي بابايي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، در خصوص اقدام انجام شده براي يکپارچه‌سازي شرکت‌هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي اظهار داشت: در راستاي اين يکپارچه‌سازي توان شرکت‌هاي آب و فاضلاب براي برطرف کردن مشکلات روستاها افزايش پيدا مي‌کند.

وي با اشاره به شرايط قبلي شرکت‌هاي آبفار افزود: قبل از يکپارچه‌سازي، درآمد و اعتبارات شرکت‌هاي آب و فاضلاب در شهرهاي  بزرگ بالا و در شهرهاي کوچک نيز به نسبت کمتر بود و با توجه به اينکه عمدتاً در شرکت‌هاي آب و فاضلاب روستايي درآمدي وجود نداشت، به همين دليل اين شرکت‌ها امورات محوله را با اعتبارات دولتي و به دشواري دنبال مي‌کردند.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: قبل از اين طرح در روستاهاي ما عمدتاً کار اساسي انجام نمي‌پذيرفت و در مقابل مشکلات موجود در کشور، کارهايي که صورت مي‌گرفت، اندک بود.

وي شرکت‌هاي آب و فاضلاب روستايي را شرکت‌هاي زيان‌ده دانسته و خاطرنشان کرد: شرکت‌هاي آب و فاضلاب روستاها به دليل نبود اعتبارات و درآمد ناکافي موفق به انجام پروژه‌هاي آب‌رساني نمي‌شدند و اجراي يک پروژه آبفا در اين مناطق جزء معجزات بود.

حاجي‌بابايي طرح يکپارچه‌سازي شرکت‌هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي اقدامي مثبت از طرف وزارت نيرو اعلام کرد و گفت: با اجراي اين روند علاوه بر شتاب‌گيري کارها، شاهد افزايش رضايت عمومي هستيم چرا که اين طرح مديريت را يکپارچه کرده و توانسته هم سياست‌گذاري را روان‌تر کند و هم مشکلات تفکيک روستا و شهر را برطرف کند.

وي  با بيان اينکه اين حجم از تسريع در امور آبفار واقعا عالي و قابل مقايسه با گذشته نيست، تاکيد کرد : ما از اين طرح به عنوان طرحي ارزشمند و به جا، حمايت و پشتيباني مي‌کنيم و از شرکت‌هاي آب و فاضلاب مي‌خواهيم توجه ويژه‌اي به روستاها و مناطق محروم داشته تا مشکلات برطرف شود.

رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اذعان داشت: معتقدم بايد در وزارت نيرو بازهم يکپارچه‌سازي انجام شود؛ ما بايد در استان‌ها مديريت يکپارچه آب و آب و فاضلاب داشته باشيم چراکه حل و فصل مشکلات روستا و مناطق محروم، مديريت واحد را مي‌طلبد.

وي در خصوص اعتبارات شرکت‌هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي بعد از روند يکپارچه‌سازي، عنوان کرد: با تجميع منابع اين دو شرکت کارآمدي به خودي خود افزايش پيدا مي‌کند و از طرفي به‌دليل مطرح شدن بحث روستاها، اشتياق مجلس براي کمک به شرکت‌هاي آب و فاضلاب استاني بيشتر خواهد بود.

تصاویر