فعالیت 14 واحد تصفیه خانه فاضلاب در آذربایجان غربی

فعالیت 14 واحد تصفیه خانه فاضلاب در آذربایجان غربی

قائم مقام شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از فعالیت 14 واحد تصفیه خانه فاضلاب در استان خبر داد.

یوسف شمچی با بیان اینکه لزوم و اهمیت اجرا و بهره برداری از شبکه های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و تصفیه خانه های فاضلاب، یک ضرورت اجتماعی است، اظهار داشت: عدم اجرای این طرح ها می تواند در بلندمدت خطری برای منابع آب زیرزمینی و محیط زیست و همچنین بعنوان معضل بهداشتی جوامع محسوب شود.

وی گفت: در این راستا و به منظور ارتقای سطح بهداشت عمومی و رفاه مردم، در حال حاضر 14 واحد تصفیه خانه فاضلاب در استان آذربایجان غربی فعالیت دارند.

وی افزود: مدول یک و دو در تصفیه خانه های فاضلاب ارومیه و خوی، تصفیه خانه های فاضلاب در شهرهای سلماس، قره ضیاءالدین، میاندوآب، مهاباد، بوکان، پیرانشهر، سردشت و نقده و شهرک گلمان ارومیه و سه تصفیه خانه نیز در روستاهای قولنجی ارومیه، گوگ تپه مهاباد و سیلاب سلماس، در مدار بهره برداری قرار دارند.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی نیز در خصوص کنترل کیفیت فاضلاب ورودی و پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب، اظهار کرد: برای این منظور، 10 واحد آزمایشگاه مجهز فاضلاب در سطح استان، عملیات کنترل کیفیت فاضلاب ورودی و پساب خروجی از تصفیه خانه های فاضلاب را بر عهده دارند.

سهراب طالبی با اعلام اینکه سالانه بیش از 80 هزار پارامتر کیفی در این آزمایشگاه ها مورد بررسی و آزمایش قرار می گیرند، افزود: براساس نتایج آنالیزهای انجام شده، بیش از 90 درصد پارامترهای اندازه گیری شده، در محدوده مجاز استانداردهای زیست محیطی قرار دارد.

وی افزود: حاصل تلاش‌های انجام شده در حوزه کنترل کیفیت فاضلاب، دریافت گواهینامه معتمد آزمایشگاه محیط زیست برای چهار واحد آزمایشگاه فاضلاب در شهرهای ارومیه، خوی، سلماس و میاندوآب و نیل به شاخص های کیفی سلامت پساب خروجی از تصفیه خانه های فاضلاب، بالاتر از استانداردهای ملی است.

تصاویر