همزمان با تجلیل از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس کشور انجام شد؛

تکریم و تجلیل از رزمندگان و ایثارگران امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه

88

همزمان با مراسم تجلیل از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت کشور، از رزمندگان و ایثارگران بازنشسته امور آب و فاضلاب ارومیه نیز تجلیل شد.

در این مراسم که بصورت ارتباط تصویری با حضور مقام معظم رهبری