مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خبر داد:

آغاز بهره برداری از طرح های آبرسانی به 19 روستای آذربایجان غربی

8

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از آماده بهره برداری شدن طرح های آبرسانی و ارتقای کیفی آب 19 روستا در پنج شهرستان استان خبر داد.

علیرضا رضوی با بیان اینکه این طرح ها در قالب هفته بیست و یکم پویش #هرهفته_الف_